Share |

5_web.jpg

CV

MARKO AUVINEN

Kuvataiteilija YAMK

Medianomi

"Unelmat ovat tärkeitä, kaikki mitä olet halunnut tehdä tai kokea. Pidä niistä kiinni."

Koulutus/ Education

2016 Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kuvataiteilija (ylempi AMK)Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatra/ Master of  Culture and Arts, Fine Arts, Master´s Degree Programme in Fine Arts, Saimaa University of Applied Sciences, state recognised polytechnic

2006 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, medianomi AMK, Viestinnän koulutusohjelma, Vuorovaikutteisuuden suunnittelu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere/ Bachelor of Culture and Arts, Media, Interaction design, Tampere Polytechnic, University of Applied Sciences, state recognised polytechnic

2002 Viestintäalan perustutkinto, graafinen viestintä ja kuvataide, Etelä-Karjalan ammattiopisto, Imatra/ Vocational upper secondary qualification Competence area in Graphic Design and Fine Arts, South Karelian Vocational College

Tapahtumat/ Film festival, YouTube and TV

2020 Mañana osat 1-2, YouTube

2018 Etelä-Karjalan miehet, Teatteri Imatra, Imatra

2007 Tampereen elokuvajuhlat, Mediakoulut –esityssarja: Tappajasusi/ Tampere Film Festival, media schools, Killer Wolf

2006 Tulevaisuuden tekijät/ Tappajasusi Yle TV2 Dokumenttiprojekti/ Shaping the future/ Killer Wolf/ Yle TV2 documentary project

Näyttelyt/ Art exhibitions

2016 Opinnäytetyönäyttely MOS ´16. Kaapelitehdas, Puristamo. Helsinki/ Thesis exhibition Masters of Saimaa ´16, Cable Factory, Puristamo, Helsinki

2015 Suden paluu -näyttely, aineistodokumentti Tappajasusi. Riihimäki/ Return of the Wolf -exhibition, documentary film Killer Wolf

2002 Pax 2, Tuntemattoman sotilaan arkku ja Solarium. Rauha/ Pax 2 Exhibition; Unknown Soldiers coffin and Solarium

Julkaisut/ omakustanteet/ Self-published books and comics

Kirja: Varsinais-Suomen lastensurmat (2016)/ Book: Finland Proper child killing 1880-1881

Sarjakuva-albumit: Metsän peto (2015), Codename: BLUE (2000), Siksakkia (1999), Saatana (1995), Sielujen sali (1994)/ Comics books: The Beast of the Forest (2015), Codename: BLUE (2000), Zigzag (1999), Satan (1995), The Hall of the Souls (1994)

Muut työt/ other works

2019 Love me Tinder, Teatteri Imatra, Imatra. Projisointikuvat ja animaatiot/ projection pictures and animations

2018 Yllätysten ovet, Teatteri Imatra, Imatra. Animaatiot/ animations

Apurahat/ Stipend

2016 Suomen kulttuurirahasto, Etelä-Karjalan rahasto/ Finnish Cultural Foundation, South Karelia Regional Fund